Tổng hợp các số tổng đài hỗ trợ tại Hàn Quốc mà bạn nên lưu lại 

Dưới đây là tổng hợp các số tổng đài rất quan trọng mà bất cứ 1 bạn du học sinh, hay các bạn làm việc, sinh sống bên Hàn Quốc cũng cần phải nắm được và bỏ túi để gọi hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp, cần thiết.

1. Trong các tình huống khẩn cấp
Gọi trọng điểm Cứu hộ theo số 119 trong trường hợp tai nạn hoặc thiên tai (hỗ trợ 24/7)
Gọi Cảnh sát theo số 112 trong trường hợp cần xử lý về bạo lực gia đình, xâm hại dục tình, bạo lực học đường và các vấn đề liên can đến tù hãm.

2. Tổng đài tư vấn tổng hợp Dasan 120
Điện thoại: 02-120
Website: 120dasan.seoul.go.kr
Giờ làm việc: 9:00 ~ 22:00 hàng ngày (làm việc cuối tuần và quốc lễ)
Lĩnh vực tư vấn: tham mưu tổng hợp, ưu tiên thông dịch.
Tiếng Việt: Có.
Hướng dẫn gọi: Nhấn 02-120 để kết nối, chờ lời thoại tự động sau đó tiếp tục nhấn số 9 để chọn tiếng nói, chờ lời thoại tự động sau đó nhấn số 4 để chọn tiếng Việt và bắt đầu cuộc gọi.

3. Seoul Global Center

Điện thoại: 02-2075-4180
Website: global.seoul.go.kr
Giờ làm việc: 9:00 ~ 18:00 hàng ngày (không làm việc vào cuối tuần và ngày quốc lễ)
Lĩnh vực tư vấn: tư vấn luật, đời sống của người lao động và gia đình đa văn hóa và các lĩnh vực đặc thù khác.
Tiếng Việt: Có.
Hướng dẫn gọi: Nhấn 02-2075-4180 để kết nối. Nếu người đáp không phải là người Việt Nam, nói 베트남어로 상담 주세요!
Ở đây hay tổ chức các chương trình tham quan, đào tạo tiếng Hàn, ôn thi Topik miễn phí dành cho người nước ngoài, các bạn thường xuyên theo dõi trang web sẽ có rất nhiều chương trình thú vị <3

4.Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Điện thoại: 1345
Website: immigration.go.kr
Giờ làm việc: 9:00 ~ 18:00 hàng ngày (không làm việc vào cuối tuần và ngày quốc lễ)
Lĩnh vực tham vấn: thông báo về xuất nhập cảnh dành cho người nước ngoài.
Tiếng Việt: Có.
Hướng dẫn gọi: Nhấn 1345 để kết nối. Nhấn số 4 và dấu # sau khi nghe giới thiệu để gọi bộ phận tiếng Việt. Nhấn số 0 sau khi nghe lời thoại tự động để đề nghị tư vấn tổng hợp. Nhập 13 số trên thẻ cư trú người nước ngoài và nhấn dấu #. Sau đó chờ nhân viên tham vấn của Cục Quản lý XNC nhận máy và đặt câu hỏi tham vấn.

5.Trọng điểm tương trợ gia đình đa văn hóa

Điện thoại: 1577-1366
Website: liveinkorea.kr
Giờ làm việc: 24/24, 365 ngày/năm.
Lĩnh vực tư vấn: Thông về gia đình đa văn hóa (bạo lực gia đình, thông tin cấp thiết cho gia đình đa văn hóa và thông ngôn).

Tiếng Việt: Có.
Chỉ dẫn gọi: Nhấn số 1577-1366 để kết nối. Nếu người trả lời không phải là người Việt Nam, nói베트남어로 상담 주세요!

Trên đây là các số tổng đài hỗ trợ cuộc sống bên Hàn Quốc bạn nên lưu lại.