HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG THÁNG 13 (퇴직금)

퇴직금 là gì?

Là khoản tiền người lao động được nhận khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc vẫn làm liên tục trên một năm. Người lao động sẽ được nhận 30 ngày lương ( 1 tháng lương) tính theo tiền lương bình quân, Mục đích của khoản tiền này là đảm bảo sự ổn định tài chính cho người lao động sau khi nghỉ việc.

Điều kiện nhận lương tháng 13

Thời gian làm việc liên tục trên 1 năm

Số giờ làm việc hơn 15 tiếng/tuần

Vì vậy bất kỳ ai, không giới hạn số hình thức hợp đồng và nghề nghiệp đều có thể nhận lương thôi việc, và du học sinh đi làm thêm cũng có thể được nhận lương thôi việc.

Cách tính và thời gian chi trả tiền lương tháng 13 

Người lao động truy cập vào NAVER và gõ 퇴직금계산기 để có thể kiểm tra số tiền lương tháng 13 có thể nhận theo thời gian làm việc của mình.

 

Thời gian trả lương tháng 13

Nếu người lao động nghỉ việc thì trong 14 ngày kể từ ngày phát sinh lí do trợ cấp ( nếu có lí do đặc biệt thì có thể lùi ngày trả theo thỏa thuận 2 bên ).